Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Przekazujemy Państwu list od Rzecznika Praw Dziecka. [Pobierz]

Ogromna w tym rola nas, jako osób dorosłych, aby uświadomić dzieciom i młodzieży możliwość uzyskania stosownego wsparcia w sytuacji, kiedy tylko będą jej potrzebować. Z tego też powodu Rzecznik Praw Dziecka zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o poinformowanie – za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych dostępnych narzędzi – uczniów kierowanych przez Państwa szkół o możliwości uzyskania wsparcia poprzez kontakt z Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, jak również poprzez bezpieczny czat internetowy prowadzony na stronie – https://brpd.gov.pl/sos-czat/. Więcej na ten temat przeczytać można na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/.

.