Kadra Pedagogiczna

Wykaz kadry pedagogicznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie

Imię i Nazwisko Nauczany przedmiot, funkcja
Małgorzata Majewska dyrektor szkoły
bibliotekarz
język polski
Dorota Bartczak edukacja wczesnoszkolna
Julita Grzybowska edukacja wczesnoszkolna
plastyka
muzyka
zajęcia rewalidacyjne
Paulina Banaś edukacja wczesnoszkolna
język rosyjski
Agnieszka Szparadowska religia
Wiesława Krucz historia, wdż,
wiedza o społeczeństwie
Mateusz Pałka wychowanie fizyczne
opiekun sztandaru szkoły
Adam Łukaszewski język angielski
Aleksander Olczyk matematyka
informatyka
Małgorzata Olczyk fizyka
chemia
Wojciech Ciećwierz biologia, przyroda
plastyka
historia
zajęcia rewalidacyjne
Patrycja Ślubowska logopeda