Projekt „Kameleon”

Klasa pierwsza bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym KAMELEON. 🦎

Projekt polega na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych w trochę mniej standardowej formie.

Istotą tego projektu jest zamiana szkolnej ławki na las, łąkę, ogród czy park.

Projekt składa się z 12 propozycji zadań do wykonania. Podczas wykonywania zadań towarzyszy nam KAMELEON LEON! 🦎💚

Dziś przystąpiliśmy do zadania pt. ,,Detektyw na łące” – zadanie polegało na zdobywaniu wiadomości o łące i jej mieszkańcach, szukaniu wybranych roślin i zwierząt oraz uchwycenie ich w obiekcie aparatu. Kolejnym etapem było zaznaczanie ich na karcie pracy.

Już czekamy na kolejne zadania ! 🦎💚