Ogłoszenie

Od poniedziałku 26 października 2020r. (zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r.) zajęcia dla klas IV-VIII będą odbywały się zdalnie. Pracujemy według dotychczasowego planu lekcji.

Wychowawcy stworzą grupy dla poszczególnych klas. Łączymy się na każdej lekcji w czasie rzeczywistym, czas lekcji 30 min. Pozostały czas przeznaczony na organizację zajęć, pytania indywidualne uczeń – nauczyciel.