100 – lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

10 listopada 2018 roku w Nowym Radzikowie upłynął pod hasłem „Zerwij Kajdany”. W przeddzień 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę społeczność Radzikowa wraz całą społecznością szkolną Niepublicznej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie uczciła w bardzo doniosły i śpiewny sposób tę niezwykle ważną dla Polski chwilę. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowym Radzikowie, pod przewodnictwem ks. Proboszcza Piotra Fabrykiewicza. Ksiądz w przepięknym kazaniu wskazał iż jedyną poprawną drogą polaków, tych wolnych i siłą zmuszanych do niewoli była droga wiary w Chrystusa. To właśnie nasza wiara dodawała otuchy w chwilach najtrudniejszych, niosła na barykady i ukształtowała nas na naród, który jest ikoną świata – tak niedocenianą i jednocześnie tak zwalczaną. Po mszy świętej, uczestnicy uroczystości udali się przed budynek szkoły, gdzie złożono kwiaty przy symbolicznym kamieniu oraz dębie pamięci, upamiętniającemu ś.p. pułkownika WP Bolesława Jakubiaka, rodowitego Radzikowianina, zastrzelonego w Katyniu w 1940 roku. Wśród gęstej mgły, doskonale oddającej atmosferę katyńskiego lasu i płonących wokół pochodni, dyrektor placówki Aleksander Olczyk, w towarzystwie P. Zuzanny Niemirowskiej, dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Orszymowie oraz P. Iwony Nowak, sekretarza Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radzikowo Nowe i Okolic, w asyście sztandaru Szkoły w Radzikowie oddali hołd zasłużonemu bohaterowi.

Dalsza część uroczystości to przedstawienie śpiewno-artystyczne uczniów Radzikowskiej placówki, przygotowane pod czujnym okiem P. Małgorzaty Majewskiej. Uczniowie z oddaniem, pasją i zarazem ogromną radością odegrali scenariusz, w którym to Polska grała główną rolę. Nie zabrakło przy tym pieśni i piosenek, które nierozerwalnie wiążą się z naszą tradycją, wierszy, które przyspieszają bicie naszego biało-czerwonego serca, czy wzruszeń, które im towarzyszyły. 
Po krótkiej przerwie, podczas której zaproszeni goście mogli delektować się ciastami przygotowanymi przez rodziców czy też staropolskim żurkiem z jajkiem i kiełbasą, nastąpiła otwarta i jakże przejmująca lekcja historii, przygotowana przez cenionego historyka regionu P. Wiesławę Krucz. Podczas tej krótkiej, ale doskonale opatrzonej komentarzem podróży mogliśmy prześledzić zarówno początki Niepodległej Polski, jak również jej bardzo bogate dzieje, kiedy to już uznawano Polskę za kraj wolny. Naszemu eksperymentowi historycznemu przypatrywał się z nieukrywaną radością i uśmiechem na ustach, były dyrektor placówki, historyczny pasjonat oraz nowo wybrany radny Rady Miasta w Płońsku, p. Antoni Rączkowski.