Klasa VI

Wychowawca klasy: Mateusz Pałka

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:10-8:55

    J. polski

W-F

9:05-9:50

Technika

    J. polski (w)

Historia

W-F

10:00-10:45

Matematyka Matematyka

J. polski

J. angielski

11:00-11:45

Matematyka

Biologia

W-F

J. polski

Matematyka

12:00-12:45

J. polski

Plastyka

J. angielski

J. angielski

J. polski

12:55-13:40

Geografia

Informatyka

Muzyka

Matematyka

W-F

13:50-14:35

W-F Historia     Matematyka (w) Religia Religia

14:45-15:30

Godz. wych.