Kadra Pedagogiczna

Wykaz kadry pedagogicznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie

Imię i NazwiskoNauczany przedmiot, funkcja
Małgorzata Majewskadyrektor szkoły
bibliotekarz
język polski
godz. z wychow.
Dorota Bartczakedukacja wczesnoszkolna
Julita Grzybowskaedukacja wczesnoszkolna
plastyka
muzyka
zajęcia rewalidacyjne
Anna Góreckaedukacja wczesnoszkolna
technika
Agnieszka Szparadowskareligia
godz. z wychow.
Wiesława Kruczhistoria
wiedza o społeczeństwie
Mateusz Pałkawychowanie fizyczne
godz. z wych.
opiekun sztandaru szkoły
Adam Łukaszewskijęzyk angielski
Aleksander Olczykmatematyka
informatyka
opiekun SU
założyciel i opiekun DDD
Małgorzata Olczyk fizyka
chemia
doradztwo zawodowe
godz. z wych.
Patryk Fidelskijęzyk rosyjski
Anna Cegiełka – Januszewskajęzyk rosyjski
logopeda
Justyna Kamińskabiologia
przyroda
wychowanie do życia w rodzinie
Emilia Ambroziakopiekun świetlicy szkolnej